Nová monografie VÚPSV: o zdravotní péči a zdravotním stavu cizinců v ČR

11. 5. 2021

Monografie přináší poznatky o specifikách veřejné zdravotní péče a zdravotním stavu cizinců z třetích zemí. 

Data byla získána prostřednictvím smíšeného výzkumu zaměřeného na důvěru cizinců v kvalitu zdravotní péče poskytované v ČR a na jejich strategii při řešení zdravotních problémů.

Více informací, stejně jako publikace ke stažení an Nová monografie VÚPSV: o zdravotní péči a zdravotním stavu cizinců v ČR - VÚPSV (vupsv.cz)