OECD Migration Outlook 2023

24. 10. 2023

Aktuální vydání sborníku International Migration Outlook analyzuje nedávný vývoj migračních pohybů a začlenění přistěhovalců na trhu práce v zemích OECD. Sleduje také nedávné změny v politice řízení migrace a integrace v zemích OECD. Toto vydání obsahuje dvě zvláštní kapitoly o začlenění matek migrantek na trh práce a o vzorcích plodnosti mezi migranty v zemích OECD. Součástí ppublikace jsou také poznámky k jednotlivým zemím a podrobná statistická příloha.

Publikace je ke čtení i stažení dostupá zde.