Pozvánka: Integrace ukrajinských uprchlíků rok poté (29. 3. 2023)

22. 3. 2023

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR si vás dovoluje srdečně pozvat na akci představující komunikační aktivity neziskového sektoru v oblasti integrace ukrajinských uprchlíků do české společnosti po roce od ruské invaze.

Cílem je akce je vytvořit prostor pro konstruktivní diskuzi, jak zlepšit fungování a spolupráci neziskového a veřejného sektoru v bezprecendentní situaci, jakou zažíváme.

WeWork, 29. 3. 2023 10:00-12:00 hodin, Národní 14, Praha 1

Více