Příspěvek na kroužky pro ukrajinské děti

22. 9. 2023

I v nadcházejícím školním roce mohou rodiče ukrajinských dětí využít příspěvek až dva tisíce korun na kroužky pro děti. Oproti minulému roku není vyžadována finanční spoluúčast rodičů. O příspěvek lze žádat od 28.8.2023.

CZ

UA