Změny ve zdravotním pojištění pro cizince

30. 9. 2023

Od 20. září 2023 se mění poskytování komplexního zdravotního pojištění cizincům v České republice. Nově bude možné sjednat si cestovní zdravotní pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče s jakoukoliv pojišťovnou, která je oprávněna takové pojištění na území České republiky poskytovat.

Více viz web Ministerstva vnitra Komplexní zdravotní pojištění cizinců již nebude poskytovat pouze Pojišťovna VZP, a. s. - frs.gov.cz