Amnesty International (AI)

Činnost / Mission / деятельность:

Celosvětově usiluje o zlepšení situace v oblasti dodržování a ochrany lidských práv prostřednictvím systemtického monitorování situace a rozsáhlých kampaní. 

Works globally to improve the situation of respect for and protection of human rights through systematic monitoring of the situation and extensive campaigns.

Стремится улучшить ситуацию с правами человека во всем мире посредством систематического мониторинга и широких кампаний.

 

Kontaktní údaje (Contact details / Контактная информация):

 

Adresa / Address / Адрес: Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 - Vršovice

Email amnesty@amnesty.cz

Tel / Phone / Телефон: + 420 607 023 305

WWWwww.amnesty.cz