Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS)

 

Činnost / Mission / деятельность:

ČMKOS je největší odborovou centrálou v České republice, sdružující 31 odborových svazů. Posláním je ochrana mzdových, pracovních a životních podmínek a práv zaměstnanců. Jako jeden ze sociálních partnerů se aktivně účastní tripartitních jednání s vládou a zaměstnavateli.

ČMKOS is the largest trade union headquarters in the Czech Republic, bringing together 31 trade unions. Its mission is to protect the wages, working and living conditions and rights of employees. As one of the social partners, it actively participates in tripartite negotiations with the government and employers.

ЧМКОС - крупнейший профсоюзный штаб в Чешской Республике, объединяющий 31 профсоюз. Его миссия заключается в защите заработной платы, условий труда и жизни, а также прав работников. Как один из социальных партнеров, он активно участвует в трехсторонних переговорах с правительством и работодателями.

 

Kontaktní údaje (Contact details / Контактная информация):

 

Adresa / Address / Адрес: Politických vězňů 1419/11, 110 00  Praha 1

Email: info@cmkos.cz

Tel / Phone / Телефон: +420 739 505 444

 

WWWwww.cmkos.cz