Český statistický úřad

Český statistický úřad zabezpečuje získávání a zpracování údajů pro statistické účely a poskytuje statistické informace státním orgánům, orgánům územní samosprávy, veřejnosti a do zahraničí. Zajišťuje vzájemnou srovnatelnost statistických informací ve vnitrostátním i mezinárodním měřítku.

Adresa: Na padesátém 3268/81, 100 82 Praha 10
Tel.: 274 051 111 (ústředna)
WWW: www.czso.cz