Člověk v tísni, o.p.s.

Program migrace společnosti Člověk v tísni se zaměřuje na posilování povědomí veřejnosti o cizincích a migračních tématech, zabývá se medializací témat migrace a realizuje aktivity na podporu komunikačních a mediálních dovedností migrantů zejména formou workshopů. ČvT jako celek realizuje humanitární a rozvojovou pomoc, pomáhá lidem v krizových oblastech, zvyšuje zájem veřejnosti o dění v zahraničí, snaží se zabránit porušování základních lidských práv.

Adresa: Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 222 350 809
E-mail: migrace@clovekvtisni.cz
WWW: www.clovekvtisni.cz