Data o cizincích v ČR: 2021

 

1) Cizinci celkem

 

...

Bude zveřejněno po vydání souhrnné statistické publikace ČSÚ

 

2) Cizinci ze třetích zemí v ČR (k 31. srpnu 2021)

 

Počty státních příslušníků třetích zemí a typy jejich pobytu na území ČR:

 • K 31. 8. 2021 pobývalo na území ČR legálně 415 765 státních příslušníků třetích zemí
 • Podíl státních příslušníků třetích zemí na celkovém obyvatelstvu České republiky tvořil 3,9 %
 • Přibližně 52 % cizinců ze třetích zemí pobývá na území ČR na základě povolení k trvalému pobytu

Struktura podle státní příslušnosti:

 • Občané tří zemí - Ukrajiny (187 591 osob s povoleným pobytem), Vietnamu (64 581) a Ruské federace (45 506) tvořili více jak 70% cizinců ze třetích zemí legálně pobývajících v ČR. Ostatní státní příslušnosti následují s výrazným odstupem - Mongolsko (10 842), USA (8 103), Čína (7 938), Bělorusko (7 941), Kazachstán (8 062), Moldavsko (6 682), a Indie (6 226)

Struktura podle účelu pobytu:

 • Nejčastějšími účely pobytu je výdělečná aktivita - zaměstnání (54 %), dále sloučení rodiny (24 %), dále studium (14 %)

Genderová a věková struktura:

 • Co se týče genderového rozložení, tak muži převažují nad ženami (k 31. 8. 2021 byl poměr mužů a žen 55 % ku 45 %)
 • Mezi cizinci z třetích zemí lze sledovat proces stárnutí populacenavýšení počtu cizinců v důchodovém věku; k 31. 8. 2021 se jednalo o 16 460 osob
 • Dochází k růstu počtu dětí a studentů ze zemí EU i třetích zemí na mateřských, základních, středních i vysokých školách. Pozitivním trendem pro integraci je vzestup počtu dětí-cizinců v mateřských školách (11 864 ve školním roce 2020/2021). Základní školy v tomtéž školním roce navštěvovalo 28 380 žáků-cizinců, střední školy 9 751 studentů-cizinců, vyšší odborné školy navštěvovalo 737 studentů-cizinců a vysoké školy navštěvovalo 50 124 cizinců

Získávání českého občanství:

 • Od roku 2014, kdy bylo cizincům na základě nového zákona o občanství umožněno získat české státní občanství, aniž by se museli vzdát své původní státní příslušnosti, lze sledovat dynamický růst počtu cizinců ze třetích zemí, kteří nabyli státní občanství České republiky
 • V roce 2020 se jednalo o celkem 2 656 cizinců, především státní příslušníci Ukrajiny (942 osob), Ruska (521 osob), Vietnamu (89 osob) a Běloruska (112 osob)

Čerpání sociálních dávek:

 • Podíl cizinců z třetích zemí na čerpání sociálních dávek je standardně minimální; jejich podíl na celkovém objemu vyplacených nepojistných sociálních dávek činil v červnu 2021 2,3 %

 

Zdroje:

MV ČR: Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců - Ve vzájemném respektu 2022 Základní dokumenty k integrační politice ke stažení - Aktuální informace o migraci (mvcr.cz)

 

 

DALŠÍ ÚDAJE O CIZINCÍCH V ČR VIZ SEZNAM DOMÁCÍCH ZDROJŮ DAT O CIZINCÍCH