Doporučení pro obce v oblasti integrace cizinců

Praktická příručka

 

Vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj v roce 2020.

 

Cílem tohoto materiálu je poskytnout praktická doporučení pro zástupce obcí a širší veřejnost v oblasti integrace.