Dotace na podporu vzdělávání dětí a žáků-cizinců

MŠMT vyhlašuje každoročně rozvojový program určený pro školy „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“, jehož cílem je podpora škol při integrací cizinců v povinném předškolním a základním vzdělávání. Dotace je určena na zabezpečení výuky českého jazyka a doučování pro děti/žáky cizince, tzn. ohodnocení nadstandardní práce pedagogů, zabezpečení školních potřeb, učebnic a učebních pomůcek potřebných pro výuku.

Další možností podpory v této oblasti zejména pro neziskové organizace je modul 4 v rámci dotačního programu „Podpora vzdělávání v regionálním školství a podpora aktivit integrace cizinců na území ČR“. Program je určen na podporu vzdělávacích aktivit pro děti/žáky cizince, které mohou zvýšit jejich úspěšnost v předškolním a základním vzdělávání (např. integrační mimoškolní volnočasové aktivity pro cizince a jejich rodiny, tvorba vzdělávacích programů a výukových materiálů, tvorba metodických materiálů pro pedagogy apod.).

Bližší informace k oběma programům jsou k dispozici zde:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dotace-a-granty-1

V rámci společného vzdělávání je možné poskytnout podpůrné opatření s ohledem na jiné kulturní prostředí nebo životní podmínky dětí a žáků.