Seznam vypsaných dotačních výzev na podporu integrace cizinců

 

Seznam obsahuje (až na výjimky - dotace MPSV na sociální služby) dotační výzvy zaměřené přímo na podporu integrace cizinců (celá řada dalších dotací zahrnuje cizince žijící v ČR jako jednu z podporovaných cílových skupin).

Kdo vypisuje dotace na podporu integrace cizinců a jaké je jejich zaměření se dozvíte v Možnostech financování.

Deadline termínů podávání jednotlivých žádostí jsou uvedeny v Kalendáři.

 

Dotační výzvy pro rok 2022

 • Národní dotační titul MV: Integrace cizinců 
 • Národní dotační titul MV: Projekty obcí 
 • Národní dotační titul MV: Adaptačně-integrační kurzy 
 • Národní dotační titul MŠMT: Podpora vzdělávání cizinců v povinném předškolním vzdělávání
 • Národní dotační titul MŠMT: Podpora aktivit integrace cizinců v regionálním školství
 • Národní dotační titul MPSV: poskytování sociálních služeb (pro kraje a Hlavní město Prahu)
 • Národní dotační titul MPSV: poskytování sociálních služeb (s nadregionální či celostátní působností)
 • Národní dotační titul MHMP: Program v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy
 • Národní dotační titul MK: Knihovna 21. století: podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců

 

Dotační výzvy pro rok 2021

 • Národní dotační titul MV: Integrace cizinců 
 • Národní dotační titul MV: Projekty obcí 
 • Národní dotační titul MV: Adaptačně-integrační kurzy 
 • Národní dotační titul MŠMT: Podpora vzdělávání cizinců v povinném předškolním vzdělávání
 • Národní dotační titul MŠMT: Podpora aktivit integrace cizinců v regionálním školství
 • Národní dotační titul MPSV: poskytování sociálních služeb (pro kraje a Hlavní město Prahu - dofinancování)
 • Národní dotační titul MPSV: poskytování sociálních služeb (pro kraje a Hlavní město Prahu)
 • Národní dotační titul MPSV: poskytování sociálních služeb (s nadregionální či celostátní působností)
 • Národní dotační titul MHMP: Program v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy
 • Národní dotační titul MK: Knihovna 21. století: podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců
 • ...