Seznam vypsaných dotačních výzev na podporu integrace cizinců

 

Seznam obsahuje (až na výjimky, zejména dotace MPSV) dotační výzvy zaměřené přímo na podporu integrace cizinců, celá řada dalších dotací zahrnuje cizince žijící v ČR jako jednu z podporovaných cílových skupin.

Kdo vypisuje dotace na podporu integrace cizinců a jaké je jejich zaměření se dozvíte v Možnostech financování.

 

Dotační výzvy pro rok 2023

 • Národní dotační titul MPSV: Podpora sociálního začleňování cílových skupin - výzva OPZ+ č. 043

 • Národní dotační titul MPSV: Integrované územní investice – sociální začleňování - výzva OPZ+ č. 033

 • Národní dotační titul MŠMT: Projekty na podporu integračních aktivit v regionálním školství v roce 2023

 

Mimořádné dotační výzvy 2023: Ukrajina 

 • MV: Systém výzev na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni
 • MPSV: Služby na podporu sociálního začleňování osob z Ukrajiny 
 • MPSV: mimořádný dotační titul pro dočasné aktivity na podporu rodin z Ukrajiny v rámci center pro rodiny s dětmi (zejména ve věku 0 až 6 let)
 • MMR: Podpora sociálního bydlení zejména osob z Ukrajiny - výzva OPZ+ č. 101
 • MŠMT: Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2023 leden - červen 2023
 • Nadace VIA: Z Ukrajiny mezi nás
 • Hl.m.Praha: Program podpory ukrajinských uprchlíků a rozvoje sociální soudržnosti na území hl. m. Prahy pro rok 2023
 • UNHCR: Grant Agreements by Refugee-led Organizations and Community-based Organizations in the Czech Republic

 

Dotační výzvy pro rok 2022

 • Národní dotační titul MV: Integrace cizinců 
 • Národní dotační titul MV: Projekty obcí 
 • Národní dotační titul MV: Adaptačně-integrační kurzy 
 • Národní dotační titul MŠMT: Podpora vzdělávání cizinců v povinném předškolním vzdělávání
 • Národní dotační titul MŠMT: Podpora aktivit integrace cizinců v regionálním školství
 • Národní dotační titul MPSV: poskytování sociálních služeb (pro kraje a Hlavní město Prahu)
 • Národní dotační titul MPSV: poskytování sociálních služeb (s nadregionální či celostátní působností)
 • Národní dotační titul MHMP: Program v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy
 • Národní dotační titul MK: Knihovna 21. století: podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců

 

Mimořádné dotační výzvy 2022: Ukrajina 

 • MV: Integrační služby pro držitele speciálního víza a dočasné ochrany 2022
 • MV: Systém výzev na výdaje realizované v rámci porjektů obcí na podporu inetgrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2022
 • MŠMT: Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022
 • MŠMT: Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022
 • MŠMT: Prázdninové jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022
 • MŠMT: Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny září - prosinec 2022
 • MŠMT: Kurzy českého jazyka pro studenty a pedagogické pracovníky z Ukrajiny

 

Dotační výzvy pro rok 2021

 • Národní dotační titul MV: Integrace cizinců 
 • Národní dotační titul MV: Projekty obcí 
 • Národní dotační titul MV: Adaptačně-integrační kurzy 
 • Národní dotační titul MŠMT: Podpora vzdělávání cizinců v povinném předškolním vzdělávání
 • Národní dotační titul MŠMT: Podpora aktivit integrace cizinců v regionálním školství
 • Národní dotační titul MPSV: poskytování sociálních služeb (pro kraje a Hlavní město Prahu - dofinancování)
 • Národní dotační titul MPSV: poskytování sociálních služeb (pro kraje a Hlavní město Prahu)
 • Národní dotační titul MPSV: poskytování sociálních služeb (s nadregionální či celostátní působností)
 • Národní dotační titul MHMP: Program v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy
 • Národní dotační titul MK: Knihovna 21. století: podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců
 • ...