Evropský dům (Zastoupení Evropské komise v České republice, Kancelář Evropského parlamentu v České republice a Eurocentrum Praha)

Činnost / Mission / деятельность:

Přímo v srdci Prahy, najdete dveře otevřené přímo do institucí EU. Vstupte a přesvědčte se o tom, že Evropský dům je ideálním místem pro čerpání aktuálních informací o EU, pro setkávání se nad evropskými tématy, ale i místem chytré zábavy a sebevzdělávání. Aktivity.

Right in the heart of Prague, you will find the doors open directly to the EU institutions. Enter and see for yourself that the European House is the ideal place to get up-to-date information about the EU, to meet over European topics, but also a place of smart entertainment and self-education. Activities.

В самом центре Праги перед вами открыты двери прямо в учреждения ЕС. Войдите и убедитесь сами, что Европейский дом - это идеальное место для получения актуальной информации о ЕС, для встреч на европейские темы, а также место умных развлечений и самообразования. Мероприятия.

 

Kontaktní údaje (Contact details / Контактная информация):

 

Adresa / Address / Адрес: Jungmannova 24, 110 00 Praha 1

Emailknihovna@evropskydum.cz

Tel / Phone / Телефон: + 420 224 312 835

WWWevropskydum.cz