Hezky česky - Metodika výuky českého jazyka pro cizince

Metodika

 

Zpracováno NIDV (Národním institutem pro další vzdělávání) v rámci projektu „Podpora pedagogických pracovníků pro práci s dětmi/žáky – cizinci“ v roce 2016 (informace mohou být zastaralé).


Soubor materiálů k podpoře výuky českého jazyka pro cizince na úrovni začátečník zahrnuje pracovní listy s tematicky uspořádanými lekcemi a metodické pokyny.

kde informační mateiál najdete:

https://www.msmt.cz/file/39550/