Integrační centrum Praha

Integration Centre Prague

Интеграционный центр Прага

 

"Jsme nezisková organizace, která usiluje o to, aby Praha byla metropolí všech – domovem pro všechny, kdo se tu rozhodli žít bez ohledu na jejich zemi původu, a místem, kde se jednotliví obyvatelé vzájemně respektují, podporují a spolupracují."

"We are a non-profit organisation that strives to make Prague a city for everyone – a home to all those who have decided to live here regardless of their country of origin, and a place where the citizens respect and support one another, and team up."

"Мы – некоммерческая организация, которая стремится к тому, чтобы Прага стала столицей и домом для всех, кто решил здесь жить вне зависимости от страны происхождения, местом, жители которого будут друг друга уважать, поддерживать и сотрудничать."

 

Služby /Services / Сервисы:

  • Poradenství / Counselling / Советы
  • Kurzy českého jazyka / Czech language courses / Курсы чешского языка
  • Tlumočení a doprovody / Interpreting and Accompaniment / Устный перевод и аккомпанемент
  • Síťování / Networking / Сеть
  • Adaptačně-integrační kurzy / Adaptation and Integration Courses / Курсы по адаптации и интеграции
  • Workshopy pro školy / Workshops for schools / Семинары для школ

 

Kontaktní údaje (Contact details / Контактная информация):

WWWwww.icpraha.com

    

 

  • Praha 1 - Žitná (Centrála / Headquarters / Штаб-квартира) 

Adresa / Address / Адрес: Žitná 1574/51, 110 00 Praha 1

Emailinfo@icpraha.com

Tel / Phone / Телефон: +420 252 543 846

WWWwww.icpraha.com/kontakty/#poradenstvi-a-pobocky

 

  • Skautský institut (pobočka / branch / Филиал) 

Adresa / Address / Адрес: Staroměstské náměstí 4/1, Praha 1

Emailinfo@icpraha.com

Tel / Phone / Телефон: +420 252 543 846

WWWwww.icpraha.com/kontakty/#poradenstvi-a-pobocky

 

  • Praha Lužiny (pobočka / branch / Филиал) 

Adresa / Address / Адрес: Zázvorkova 2007/6, 155 00  Praha 13

Emailinfo@icpraha.com

Tel / Phone / Телефон: +420 774 872 237

WWWwww.icpraha.com/kontakty/#poradenstvi-a-pobocky

 

  • Praha Černý Most (pobočka / branch / Филиал) 

Adresa / Address / Адрес: Kučerova 727/3, 198 00 Praha 14

Emailinfo@icpraha.com

Tel / Phone / Телефон: +420 774 292 395

WWWwww.icpraha.com/kontakty/#poradenstvi-a-pobocky