In IUSTITIA, o.p.s.

Stěžejní činností In IUSTITIA je poskytování právních informací a odborného sociálního poradenství osobám dotčeným násilím z nenávisti a také lidem dotčeným projevy nesnášenlivosti, zejména rasismu, antisemitismu, islamofobie, homofobie a transfobie, genderového násilí, násilí z důvodu věku, zdravotního stavu, sociálního statusu či příslušnosti k subkultuře. Usilujeme o zlepšení přístupu poškozených ke spravedlnosti, ale také o poskytnutí dostatku informací a podpory k tomu, aby poškození porozuměli své situaci a dokázali ji samostatně zvládat. Naše služby realizujeme v ambulantní i terénní formě na území celé České republiky.

Adresa: Poradna Justýna v Praze: Eliášova 28, 160 00 Praha 6
Tel.: +420 773 177 636, +420 212 242 300
E-mail: in-ius@in-ius.cz, poradna@in-ius.cz
WWW: www.in-ius.cz

Obsah: