In IUSTITIA, o.p.s.

 

Služby (Services / Сервисы):

Poskytování právních informací a odborného sociálního poradenství osobám dotčeným násilím z nenávisti a také lidem dotčeným projevy nesnášenlivosti, zejména rasismu, antisemitismu, islamofobie, homofobie a transfobie, genderového násilí, násilí z důvodu věku, zdravotního stavu, sociálního statusu či příslušnosti k subkultuře. Naše služby realizujeme v ambulantní i terénní formě na území celé České republiky.

Providing legal information and expert social counselling to people affected by hate violence and to people affected by manifestations of intolerance, in particular racism, anti-Semitism, Islamophobia, homophobia and transphobia, gender-based violence, violence based on age, health, social status or membership of a subculture. We provide our services in both outpatient and outreach form throughout the Czech Republic.

Предоставление правовой информации и экспертных социальных консультаций людям, пострадавшим от насилия на почве ненависти, и людям, пострадавшим от проявлений нетерпимости, в частности расизма, антисемитизма, исламофобии, гомофобии и трансфобии, гендерного насилия, насилия по признаку возраста, здоровья, социального статуса или принадлежности к субкультуре. Мы предоставляем свои услуги как в амбулаторной, так и в аутрич-форме по всей Чешской Республике.

 

Kontaktní údaje (Contact details / Контактная информация):

WWW: www.in-ius.cz

  

 

  • Poradna Justýna Praha a celá ČR 

Adresa / Address / Адрес: Eliášova 28, 160 00 Praha 6

Emailporadna@in-ius.cz

Tel / Phone / Телефон: +420 773 177 636 nebo 800 922 922

WWW: in-ius.cz/poradna

 

  • Poradna Justýna Brno a Jihomoravský kraj 

Adresa / Address / Адрес: Malinovského náměstí 4, 602 00 Brno

Emailporadna.brno@in-ius.cz

Tel / Phone / Телефон: +420 773 177 104

WWW: in-ius.cz/poradna

 

 

_________________ VYSVĚTLIVKY / EXPLANATORY NOTES / ЭКСПЛОРАТОРЫ _________________

  •  = služby pro cizince ze třetích zemí / services for third-country nationals / услуги для иностранцев из третьих стран
  •  = služby pro občany EU / EHP + Švýcarska / services for EU/EEA + Swiss citizens / услуги для граждан ЕС/ЕЭЗ + Швейцарии
  •  = služby pro občany Ukrajiny s dočasnou ochranou / services for citizens of Ukraine with temporary protection / услуги для граждан Украины, имеющих временную защиту

Obsah: