Info-Dráček z.s.

Služby (Services / Сервисы):

Významným úkolem spolku je vzájemné poznávání odlišných kultur, myšlení a způsobu života, životních návyků, přístupu k různým životním situacím a vytváření vzájemného porozumění mezi Čechy a Vietnamci.

An important task of the association is mutual recognition of different cultures, thinking and way of life, life habits, approach to different life situations and creating mutual understanding between Czechs and Vietnamese.

Важной задачей ассоциации является взаимное признание различных культур, мышления и образа жизни, жизненных привычек, подхода к различным жизненным ситуациям и создание взаимопонимания между чехами и вьетнамцами.

 

Kontaktní údaje (Contact details / Контактная информация):

Adresa / Address / Адрес: Libušská 319/126, 142 00 Praha 4

Emailzdenka@info-dracek.cz

Tel / Phone / Телефон: +420 778 050 186

WWWwww.info-dracek.cz