Informace MŠMT ke vzdělávání dětí, žáků a studentů – cizinců

Informační materiál pro školy vzdělávající děti, žáky a studenty - cizince

 

Zpracováno MŠMT v roce 2020.

 

Obsahem materiálu jsou možnosti podpory školám vzdělávajícím děti, žáky a studenty – cizince podle § 20 školského zákona a § 16 školského zákona, základní kontakty na pracovníky NIDV, FAQ a seznam doporučených učebnic a dalších materiálů pro výuku žáků-cizinců.