Informační linka pro osoby prchající z Ukrajiny / ІНФОРМАЦІЙНА ЛІНІЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ЩО ТІКАЮТЬ З УКРАЇНИ (IOM)

Informační linku provozuje česká pobočka Mezinárodní organizace pro migraci (IOM). / Інформаційну лінію веде чеське відділення Міжнародної організації з міграції (МОМ).

 

Služby (Services / Сервисы):

Linka nabízí informace týkající se pobytového oprávnění, prevence obchodování s lidmi, zaměstnání a návazných služeb pro migranty. Linka je pro volání z českých čísel zdarma. 

Лінія пропонує інформацію, що стосується дозволу на проживання, запобігання торгівлі людьми, працевлаштування та подальших послуг для мігрантів. Лінія безкоштовна для дзвінків з чеських номерів.

 

Kontaktní údaje (Contact details / Контактная информация):

Tel / Phone / Телефон: + 420 800 050 749 (zdarma z území ČR / безкоштовні дзвінки з території Чехії), + 420 239 050 532 (placené hovory za zahraničí / платні дзвінки з-за кордону)

WWWczechia.iom.int/cs/node/99796