Jak na to?

Instruktáž o způsobu vyřizování záležitostí souvisejících s pobytem.

Vyvinuto pro Ministerstvo vnitra ČR v roce 2012.

Projekt „Jak na to?“ je určen cizincům ze třetích zemí, kteří již na území ČR pobývají. Jeho cílem je usnadnit cizincům orientaci v administrativních záležitostech souvisejících s pobytem v ČR tak, aby si je dokázali vyřídit sami.

V rámci projektu byl vytvořen animovaný instruktážní film, který je promítán na pracovištích OAMP, a leták.