Jak na to?

Instruktáž o způsobu vyřizování záležitostí souvisejících s pobytem.

 

Vyvinuto pro Ministerstvo vnitra ČR v roce 2020.

 

Projekt „Jak na to?“ je určen cizincům ze třetích zemí, kteří již na území ČR pobývají. Jeho cílem je usnadnit cizincům orientaci v administrativních záležitostech souvisejících s pobytem v ČR tak, aby si je dokázali vyřídit sami.

V rámci projektu byl vytvořen animovaný instruktážní film, který je promítán na pracovištích OAMP, a také leták.

Kde informační materiál najdete:

https://www.mvcr.cz/clanek/jak-na-to.aspx

 

V jakých jazycích je dostupný:

  • čeština
  • arabština
  • angličtina
  • francouzština
  • mongolština
  • ruština
  • španělština 
  • ukrajinština 
  • vietnamština