Integrační centrum v Jihomoravském kraji

Integration Centre in the South Moravian Region

Интеграционный центр в Южно-Моравском крае

 

- Pomáháme cizincům na jejich cestě k začlenění do české společnosti. Realizátorem je Jihomoravský kraj ve spolupráci s pěti partnery (neziskovými organizacemi) - 

- We help foreigners on their way to integration into Czech society. It is implemented by the South Moravian Region in cooperation with five partners (non-profit organizations) -

- Мы помогаем иностранцам на пути к интеграции в чешское общество. Он осуществляется Южно-Моравским краем в сотрудничестве с пятью партнерами (некоммерческими организациями) -

 

Služby /Services / Сервисы:

  • Poradenství (sociální a právní) / Counselling (social and legal) / Консультирование (социальное и юридическое)
  • Informační centrum / Information Centre / Информационный центр
  • Kurzy českého jazyka / Czech language courses / Курсы чешского языка
  • Adaptačně-integrační kurzy / Adaptation and Integration Courses / Курсы по адаптации и интеграции
  • Sociokulturní kurzy / Sociocultural courses / Социокультурные курсы
  • Aktivity pro veřejnost / Activities for the public / Мероприятия для населения

 

Kontaktní údaje (Contact details / Контактная информация):

WWWwww.cizincijmk.cz

   

 

  • Brno (Centrála / Headquarters / Штаб-квартира) 

Adresa / Address / Адрес: Kounicova 13, 602 00 Brno

Emailcizincijmk@jmk.cz

Tel / Phone / Телефон: +420 734 510 213