Integrační centrum v Jihomoravském kraji

 

Realizátorem je Jihomoravský kraj.

Adresa: Mezírka 1, 602 00 Brno (5. patro)
Tel.: +420 533 433 540
E-mail: cizincijmk@kr-jihomoravsky.cz
WWW: www.cizincijmk.cz