Komunikační karty pro pacienty cizince a zdravotníky

Dvojjazyčné komunikační pacientské karty.

Vydalo Ministerstvo zdravotnictví v roce 2016.

Cílem karet je napomoci snazší komunikaci mezi českými zdravotníky a jejich zahraničními pacienty. Karty jsou k dispozici v devíti jazykových mutacích a jsou tematicky rozděleny do pěti oblastí. Každá karta obsahuje soubor otázek v českém jazyce, jejich překlad do cizího jazyka a také fonetický přepis výslovnosti v tomto jazyce.