Komunikační karty pro Zdravotnickou záchrannou službu pro komunikaci s cizinci

Komunikační karty

 

Karty připravil odbor zdravotních služeb ministerstva zdravotnictví ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou hl. m. Prahy v roce 2017.

 

Dvojjazyčné komunikační pacientské karty mají napomoci snazší komunikaci mezi zdravotníky a jejich cizojazyčnými pacienty. Karty jsou k dispozici ve třinácti jazykových mutacích a jsou tematicky rozděleny do šestnácti oblastí. Každá karta obsahuje soubor otázek v českém jazyce a jejich překlad do cizího jazyka.

Kde materiál najdete:

https://www.mzcr.cz/komunikacni-karta-pro-zdravotnickou-zachrannou-sluzbu-pro-komunikaci-s-cizinci/

 

V jakých jazycích je dostupný:

 • ​angličtina
 • arabština
 • bulharština
 • francouzština
 • italština
 • japonština
 • maďarština
 • němčina
 • rumunština
 • ruština
 • španělština
 • turečtina
 • ukrajinština
 • vietnamština