Krabička první záchrany pro učitele: první dny a týdny s žákem bez znalosti češtiny ve třídě (Alice Kourkzi)

Souhrnná publikace, včetně komunikačních karet a dalších názorných pomůcek usnadnění komunikace

 

Vydal Národní pedagogický institut ČR v roce 2021

 

Příchod nového žáka bez znalosti češtiny do třídy představuje velkou výzvu. Jedná se o velmi náročnou situaci nejen z pohledu žáka, který se musí rychle adaptovat na nové prostředí, ale i učitele, který se s podobnou situací může, ve své praxi setkat poprvé a čelí řadě otázek. Materiál přináší stručný návod především pro třídní učitele, jak v prvních týdnech po nástupu do školy postupovat, aby se žákovi dostalo maximální možné podpory a byl zajištěn hladký proces integrace do třídy.

Další vzdělávací materiály a metodiky pro vzdělávání dětí a žáků s OMJ jsou dispozici na » Vzdělávací materiály, metodiky – obecné – integrace (npi.cz)