Integrační centrum v kraji Vysočina

Integration Centre in the Vysočina Region

Интеграционный центр в Высочинском районе

 

- Cílem Center je vytvořit prostor pro dlouhodobou a koncepční podporu integrace cizinců do majoritní společnosti. Realizátorem je Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR - 

- The aim of the Centre is to create a space for long-term and conceptual support for the integration of foreigners into the majority society. It is implemented by the Administration of Refugee Facilities of the Ministry of the Interior of the Czech Republic -

- Цель Центра - создать пространство для долгосрочной и концептуальной поддержки интеграции иностранцев в общество большинства. Она осуществляется Управлением по делам беженцев Министерства внутренних дел Чешской Республики. - 

Pobočky ve Středočeském kraji

 

Služby /Services / Сервисы:

  • Poradenství (sociální a právní) / Counselling (social and legal) / Консультирование (социальное и юридическое)
  • Informační centrum / Information Centre / Информационный центр
  • Kurzy českého jazyka / Czech language courses / Курсы чешского языка
  • Adaptačně-integrační kurzy / Adaptation and Integration Courses / Курсы по адаптации и интеграции
  • Sociokulturní kurzy / Sociocultural courses / Социокультурные курсы
  • Aktivity pro veřejnost / Activities for the public / Мероприятия для населения

 

Kontaktní údaje (Contact details / Контактная информация):

WWWwww.integracnicentra.cz/kraj-vysocina

 

  • Jihlava (Centrála / Headquarters / Штаб-квартира) 

Adresa / Address / Адрес: Tolstého 15, 586 01 Jihlava

Emailicjihlava@suz.cz

Tel / Phone / Телефон: +420 567 212 257

 

  • Pelhřimov

Adresa / Address / Адрес: U Stínadel 1316, 394 13 Pelhřimov

Emailicpelhrimov@suz.cz

Tel / Phone / Телефон: +420 771 264 975