Krajský úřad Středočeského kraje

 

 

 

Kontaktní údaje (Contact details / Контактная информация):

 

Adresa / Address / Адрес: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Email: podatelna@kr-s.cz

Datová schránka / Data box / Блок данных: keebyyf

Tel / Phone / Телефон: +420 257 280 111

WWWstredoceskykraj.cz