MENTORING MIGRANTŮ: praktická příručka

Příručka pro neziskové organizace a instituce veřejné správy

 

Publikováno organizací Matertera, z.s. v roce 2020.

 

Mentoring cizinců usnadňuje a urychluje integrační proces a zároveň v sobě nese benefity nejen pro mentees z řad migrantů, ale i pro jejich mentory, kteří mají možnost využít smysluplně svůj potenciál a sociálně se angažovat.

Tato příručka si klade za cíl ukázat benefity i rizika mentoringu a zároveň představit inspirativní příklady z praxe českých i zahraničních organizací a institucí.

Tato publikace je určena pro neziskové organizace i instituce veřejné správy, které se ve svých aktivitách věnují integraci cizinců.