META, o.p.s. Podpora příležitostí ve vzdělávání

 

Služby (Services / Сервисы):

META, o.p.s. poskytuje poradenství a vzdělávací aktivity cizincům a podporuje pedagogy v jejich práci s žáky a studenty-cizinci. META sídlí v Praze, ale působí i v dalších krajích ČR.

META, o.p.s. provides counselling and educational activities for foreigners and supports teachers in their work with foreign pupils and students. META is based in Prague, but also operates in other regions of the Czech Republic.

META, o.p.s. предоставляет консультационные и образовательные услуги для иностранцев и оказывает поддержку учителям в работе с иностранными учениками и студентами. МЕТА находится в Праге, но работает и в других регионах Чешской Республики.

 

Kontaktní údaje (Contact details / Контактная информация):

 

  • Kontaktní adresa a služby pro pedagogy (Contact address and services for teachers / Контактный адрес и услуги для преподавателей)

Adresa / Address / Адрес: Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3

Emailinfo@meta-ops.cz

Tel / Phone / Телефон: +420 222 521 446, +420 773 609 395 (služby pro pedagogy)

WWWmeta-ops.eumeta-ops.eu/pedagogicti-pracovnici

    

 

  • Služby pro cizince (Services for foreigners / Услуги для иностранцев) 

Adresa / Address / Адрес: Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3

Emailporadenstvi@meta-ops.cz (educational counselling / образовательный консалтинг)

Tel / Phone / Телефон: +420 222 521 446

WWWmeta-ops.eu/cizinci-rodice-deti/jak-vam-muzeme-pomoct

 

_________________ VYSVĚTLIVKY / EXPLANATORY NOTES / ЭКСПЛОРАТОРЫ _________________

  •  = služby pro cizince ze třetích zemí / services for third-country nationals / услуги для иностранцев из третьих стран
  •  = služby pro občany EU / EHP + Švýcarska / services for EU/EEA + Swiss citizens / услуги для граждан ЕС/ЕЭЗ + Швейцарии​​​​
  • = služby pro občany Ukrajiny s dočasnou ochranou / services for citizens of Ukraine with temporary protection / услуги для граждан Украины, имеющих временную защиту

Obsah: