Metodické texty pro práci s ukrajinskými žáky

Soubor metodických materiálů

 

Vytvořeno pro NPI (Národní pedagogický institut ČR a průběžně aktualizováno.

 

V souvislosti s nástupem velkého množství ukrajinských dětí do českých škol jsme připravili metodické materiály pro výuku v jazykově pestrých třídách. Mezi materiály naleznete metodická doporučení, články, pracovní listy, aktivity do výuky, přístupy k hodnocení. Chtěli bychom tak pomoci učitelům přizpůsobit výuku předmětů pro třídy se žáky s odlišným mateřským jazykem.