Metodika integrace dětí s OMJ v mateřské škole

Metodika

 

Zpracováno MŠ Srdíčko v Praze 13 za podpory Ministerstva vnitra ČR v roce 2021

 

Cílem tohoto výzkumného dokumentu je poskytnout praktické a podrobné pokyny v procesu integrace dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) navštěvujících česká předškolní zařízení.

 

Další vzdělávací materiály a metodiky pro vzdělávání dětí a žáků s OMJ jsou dispozici na » Vzdělávací materiály, metodiky – obecné – integrace (npi.cz)