Práce s cizinci a interkulturní otevřenost v prostředí Městské knihovny v Praze

Manuál pro knihovny

Zpracováno kolektivem autorů pro Městskou knihovnu v Praze v roce 2021.

 

Příručka se zaměřuje na práci s cizinci a interkulturní otevřenost v prostředí Městské knihovny v Praze. Smyslem příručky je podat pomocnou ruku při dalším zpřístupňování knihovny a jejích služeb novým uživatelům z řad cizinců. Jakožto metropolitní evropské město hl. m. Praha různými způsoby usiluje o soustavné a plynulé začleňování cizinců do majoritní společnosti. Důraz klade na podporu přátelského soužití mezi všemi obyvateli města a interkulturní otevřenost veřejných služeb města k tomu nezbytně patří. Právě knihovny (vedle komunitních center, domů dětí a mládeže a dalších kulturních, vzdělávacích či volnočasových organizací) vnímáme jako jedno z prostředí, kde mají cizinci i Češi možnost přirozeně se potkat i vzdělávat. Jde tedy o místa nabízející četné možnosti pro vzájemné poznávání se, rozvoj lokálních komunit a lepší přijetí diverzity ve společnosti skrze realizaci společných zájmů v rámci nabízených služeb knihovny.

KDE INFORMAČNÍ MATERIÁL NAJDETE:

Ke stažení i prohlížení