Migrační programy

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v úzké spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR, Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR postupně od roku 2012 realizovalo či garantovalo několik programů ekonomické migrace.

Hlavním cílem projektů ekonomické migrace bylo dosažení časových úspor při přijímání a vyřizování žádostí o pobytová oprávnění zahraničních pracovníků, kteří zaplní nedostatek pracovních sil na českém trhu práce a posílí tak konkurenceschopnost českých společností.

Jedná se o projekt Programem klíčový a vědecký personál, Programem vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Programem kvalifikovaný zaměstnanec.

V roce 2015 byl Ministerstvem průmyslu a obchodu na úseku živnostenského podnikání aktualizován projekt v oblasti integrace cizinců "Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky". Materiál slouží zejména pro informaci a bližší orientaci cizince na úseku živnostenského podnikání.