Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a podřízené organizace

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Do kompetence ministerstva patří především sociální politika, sociální zabezpečení, oblast zaměstnanosti, pracovněprávní legislativa, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, rovné příležitosti pro ženy a muže, evropská integrace a oblast čerpání finanční pomoci z fondů Evropské unie.

 

Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

+420 221 921 111 (spojovatelka)

posta@mpsv.cz

www.mpsv.cz

 

Úřad práce - Generální ředitelství úřadu práce (GŘ ÚP)

Generální ředitelství řídí a kontroluje činnost krajských poboček Úřadu práce ČR.

 

Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7

+ 420 950 180 111 (spojovatelka), + 420 800 779 900 (call centrum úřadu práce)

podatelna.gr@uradprace.cz

www.uradprace.cz

 

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Orgán státní správy, který vykonává působnost v oblastech důchodového pojištění, nemocenského pojištění a lékařské posudkové služby.

 

Křížová 25, 225 08 Praha 5

+420 257 061 111 (spojovatelka) / + 420 800 050 248 (call centrum)

posta@cssz.cz

www.cssz.cz

 

Státní úřad inspekce práce (SÚIP)

Státní úřad inspekce práce a osm oblastních inspektorátů práce jsou orgány státní správy, jejichž hlavním úkolem je kontrola dodržováni povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

 

Kolářská 451/13, Opava

+420 950 179 101 (spojovatelka)

opava@suip.cz, epodatelna@suip.cz

www.suip.cz

 

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (ÚMPOD)

Správní úřad s celostátní působností pro sociálně-právní ochranu dětí ve vztahu k cizině.(např. vymáhání výživného, návraty protiprávně přemístěných nebo zadržených dětí, zabezpečení práva styku s dítětem, zprostředkování mezinárodních osvojení atd.)

 

Šilingrovo náměstí 3/4, 602 00 Brno

+420 542 215 522 (ústředna) / +420 731 654 887 (telefon pro děti)

podatelna@umpod.cz / kids@umpod.cz (mail pro děti) 

www.umpod.cz / www.kids.umpod.cz (web pro děti)