Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a podřízené organizace

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Do kompetence ministerstva patří především sociální politika, sociální, oblast zaměstnanosti, pracovněprávní legislativa, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, rovné příležitosti pro ženy a muže, evropská integrace a oblast čerpání finanční pomoci z fondů Evropské unie.

Adresa: Na poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2
Tel: (spojovatelka) +420 221 921 111
E-mail: posta@mpsv.cz
WWW: www.mpsv.cz

Státní úřad inspekce práce (SÚIP)

Státní úřad inspekce práce a osm oblastních inspektorátů práce jsou orgány státní správy, jejichž hlavním úkolem je kontrola dodržováni povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Adresa: Kolářská 451/13, Opava
Tel: +420 950 179 101 (spojovatelka)
E-mail: opava@suip.cz, epodatelna@suip.cz
WWW: www.suip.cz

Úřad práce - Generální ředitelství úřadu práce (GŘ ÚP)

Generální ředitelství řídí a kontroluje činnost krajských poboček Úřadu práce ČR.

Adresa: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7
Tel: 950 191 111 (spojovatelka)
E-mail: posta@uradprace.cz
WWW: https://web.uradprace.cz/web/cz

Krajské pobočky (KrP) a kontaktní pracoviště (KoP) Úřadu práce

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Správní úřad s celostátní působností pro sociálně-právní ochranu dětí, poskytuje právní ochranu nezletilým osobám a ve výjimečných případech.

Adresa: Šilingrovo náměstí 3/4, Brno, 602 00
Tel.: +420 542 215 522 (ústředna)
Email: podatelna@umpod.cz, rzalesky@oil.cz, marketa.novakova@deti.wosa.cz, petr.sedlak@deti.wosa.cz
WWW: www.umpod.cz

Česká správa sociálního zabezpečení

Je orgánem státní správy řízeným Ministerstvem práce a sociálních věcí, který vykonává působnost v oblastech důchodového pojištění, nemocenského pojištění a lékařské posudkové služby.

Adresa: Křížová 25, Praha 5, 225 08
Tel.: +420 257 061 111, +420 257 062 860
E-mail: posta@cssz.cz
WWW: www.cssz.cz

Fond dalšího vzdělávání (FDV)

Příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, která zastřešuje projekty k podpoře vzdělávání dospělých. FDV, který funguje od roku 2011, pomáhá především k uplatnění na trhu práce.

Adresa: Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7
Tel.: (sekretariát ředitele) +420 277 277 070
E-mail: podatelna@fdv.cz
WWW: www.fdv.cz

Projekty

Obsah: