Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

Ústřední orgán státní správy ve věcech regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu a pro věci nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování a stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu a pohřebnictví. Spravuje finanční prostředky určené k zabezpečování politiky bydlení a regionální politiky státu, a koordinuje činnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy při zabezpečování politiky bydlení a regionální politiky státu, včetně koordinace financování těchto činností, pokud tyto prostředky přímo nespravuje.

Adresa: Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1
Tel. (ústředna): +420 224 861 111
E-mail: posta@mmr.cz
WWW: www.mmr.cz

Organizace v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj naleznete zde.