Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

Ministry for Regional Development

Министерство регионального развития

 

 

činnost: regionální politika, politika bydlení, územní plánování a stavební řád, investiční politika, politika cestovního ruchu atd.

mission: regional policy, housing policy, spatial planning and building regulations, investment policy, tourism policy, etc.

Деятельность: региональная политика, жилищная политика, территориальное планирование и строительные нормы, инвестиционная политика, туристическая политика и т.д.  

 

 

Adresa / Address / Адрес: Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1

Email:  podatelna@mmr.cz

Tel / Phone / Телефон: +420 224 861 111

WWWwww.mmr.cz