Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Ministry of Industry and Trade

Министерство промышленности и торговли

činnost: státní průmyslová politika, obchodní politika, zahraničně ekonomická politika atd.

mission: national industrial policy, trade policy, foreign economic policy, etc.

деятельности: национальная промышленная политика, торговая политика, внешнеэкономическая политика и т.д.

 

Adresa / Address / Адрес: Na Františku 32, 110 15 Praha 1

Email:  posta@mpo.cz

Tel / Phone / Телефон: +420 224 851 111

WWWwww.mpo.cz

  

 

Užitečné odkazy k tématu cizinců: / Useful links on the topic of foreigners: / Полезные ссылки по теме иностранцев:

Průvodce živnostenským podnikáním / Trade Business Guide / Руководство по торговому бизнесу

Vládní programy ekonomické migrace / Government programmes on economic migration / Государственные программы экономической миграции