Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Ústřední orgán státní správy pro státní průmyslovou politiku, obchodní politiku, zahraničně ekonomickou politiku, tvorbu jednotné surovinové politiky, využívání nerostného bohatství, energetiku aj.

Adresa: Na Františku 32, 110 15 Praha 1
Tel: +420 224 851 111
E-mail: posta@mpo.cz
WWW: www.mpo.cz

Organizace podřízené Ministerstvu průmyslu a obchodu naleznete zde.