Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a podřízené organizace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ústřední orgán státní správy pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy, pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, a pro vědecké hodnosti, pro státní péči o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, turistiku a sportovní reprezentaci státu.

Adresa: Karmelitská 7, 118 12 Praha 1
Tel. (ústředna): +420 234 811 111
E-mail: posta@msmt.cz
WWW: www.msmt.cz

Národní institut pro další vzdělávání

Adresa: Senovážné náměstí 25, 110 06 Praha 1
Tel.: +420 222 122 112
E-mail: info@nidv.cz
WWW: cizinci.nidv.cz

Další organizace v přímé působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy najdete zde.