Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Ústřední orgán státní správy pro oblast zahraniční politiky, v jejímž rámci vytváří koncepci a koordinuje zahraniční rozvojovou pomoc a koordinuje vnější ekonomické vztahy. Ministerstvo zahraničních věcí zabezpečuje vztahy České republiky k ostatním státům, mezinárodním organizacím a integračním seskupením, koordinuje aktivity vyplývající z dvoustranné a mnohostranné spolupráce.

Adresa: Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1
Tel. (ústředna): +420 224 181 111
E-mail: epodatelna@mzv.cz
WWW: www.mzv.cz

Diplomatické mise