Mobilní aplikace Smart Migration

 

Snadný přístup k důležitým informacím a odpovědi na situace, které je potřeba řešit po příjezdu do Česka. To nabízí aplikace Smart Migration.

Aplikaci si lze stáhnout na https://play.google.com/store/apps/details...

 

Mobilní aplikace Smart Migration obsahuje informace pro Ukrajince

Snadný přístup k důležitým informacím a odpovědi na situace, které je potřeba řešit po příjezdu a při pobytu v České republice. To nabízí aplikace Smart Migration určená cizincům a lidem prchajícím před válkou na Ukrajině, kterou spustilo v březnu ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). V ukrajinštině, angličtině a ruštině nabízí to nejdůležitější o zaměstnávání, zdravotní péči či vzdělávání.

Klíčovou součástí aplikace jsou interaktivní tutoriály, které usnadňují nalezení potřebné informace. Uživatel také může pokládat dotazy virtuální asistentce, která jej provede řešením problému. Aplikace rovněž obsahuje proklik na on-line rozhraní určené k podání žádosti o humanitární dávku a příspěvek pro solidární domácnosti.

Přestože byla aplikace Smart Migration vyvíjena původně pro cizince, kteří k nám přijíždí především za prací, prošla rychlou aktualizací, aby vyhovovala potřebám Ukrajinců, kteří u nás hledají útočiště před válkou. Informuje je o systému registrace, jejich právech a povinnostech.

„Informace budou postupně aktualizovány a doplňovány. Chceme, aby se aplikace Smart Migration do budoucna stala součástí dlouhodobé informační strategie MPSV vůči cizincům. Je to další způsob, jakým digitalizujeme to nejpodstatnější. Podobným důležitým krokem bylo třeba představení aplikace pro on-line žádost o humanitární dávku a solidární příspěvek. Pokud jde o funkčnost, i tu chceme postupně rozšiřovat,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Aplikaci Smart Migration vytvořil výzkumný tým Mendelovy univerzity v Brně v rámci projektu Chytrá migrace v České republice, na kterém se podílí rovněž Metropolitní univerzita Praha. Projekt je podpořen Technologickou agenturou České republiky (TAČR). Na projektu se mimo dalších partnerů podílí rovněž Ukrajinská iniciativa (UIČR), která zastřešuje diasporní organizace v České republice. Ve spolupráci s touto iniciativou poskytli zpětnou vazbu k obsahu aplikace mimo jiné odborníci ze vzdělávacího institutu MIOK při Lvovské polytechnické univerzitě. „Je skvělé, že taková aplikace u nás vznikla. Může pomoci mnoha Ukrajincům, mezi nimiž ji budeme našimi kanály propagovat,“ říká Bohdan Rajčinec, předseda Ukrajinské iniciativy.

Aplikaci si lze stáhnout na https://play.google.com/store/apps/details...