MOST PRO o. p. s.

"Jsme mostem pro cizince, kteří se chtějí stát našimi spoluobčany, a pomáháme jim vyznat se v českém prostředí a společnosti."

"We are a bridge for foreigners who want to become our fellow citizens and help them get to know the Czech environment and society."

"Мы являемся мостом для иностранцев, которые хотят стать нашими согражданами, и помогаем им познакомиться с чешской средой и обществом".

 

Služby (Services / Сервисы):

Pomoc je poskytována prostřednictvím odborného sociálního poradenství, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a vzdělávacích aktivit pro dospělé i děti. 

Assistance is provided through professional social counselling, social activation services for families with children and educational activities for adults and children.

Помощь оказывается посредством профессионального социального консультирования, услуг по социальной активизации семей с детьми и образовательных мероприятий для взрослых и детей. 

 

Kontaktní údaje (Contact details / Контактная информация):

WWW: mostpro.cz

 

  • Poradna pro cizince Pardubice (Counselling for foreigners Pardubice / Консультации для иностранцев Пардубице) 

Adresa / Address / Адрес: 17. listopadu 216, 530 02 Pardubice

Emailinfo@mostpro.cz

Tel / Phone / Телефон+420 467 771 170+420 773 223 453

WWWmostpro.cz/poradna-pro-cizince

 

  • Občanská poradna a poradna pro cizince Hlinsko (Counselling for foreigners Hlinsko / Консультации для иностранцев Глинское) 

Adresa / Address / Адрес: Karla Lidického 1213, 539 01 Hlinsko

Emailop@mostpro.cz

Tel / Phone / Телефон+420 602 540 174

WWWmostpro.cz/obcanska-poradna

 

  • Rodina pod Mostem Pardubice (Family under the Bridge Pardubice /Семья под мостом Пардубице) 

Adresa / Address / Адрес: 17. listopadu 216, 530 02 Pardubice

Emailinfo@mostpro.cz

Tel / Phone / Телефон+420 724 946 001+420 777 306 998

WWWmostpro.cz/rodina

 

_________________ VYSVĚTLIVKY / EXPLANATORY NOTES / ЭКСПЛОРАТОРЫ _________________

  •  = služby pro cizince ze třetích zemí / services for third-country nationals / услуги для иностранцев из третьих стран
  •  = služby pro občany EU / EHP + Švýcarska / services for EU/EEA + Swiss citizens / услуги для граждан ЕС/ЕЭЗ + Швейцарии
  •  = služby pro občany Ukrajiny s dočasnou ochranou / services for citizens of Ukraine with temporary protection / услуги для граждан Украины, имеющих временную защиту

Obsah: