Multikulturní centrum Praha

 

Služby (Services / Сервисы):

Nabízíme vzdělávací, kulturní a informační aktivity pro děti, studenty, učitele, knihovníky, zaměstnance státní správy a samosprávy, ale i širokou veřejnost (mkc.cz/cz/nabizime). Portál migraceonline.cz systematicky mapuje výzkumy týkající se migrace, vývoj legislativy v oblasti migračních a azylových politik a činnost vládních i nevládních organizací a institucí.

We offer educational, cultural and informational activities for children, students, teachers, librarians, government and municipal employees, as well as the general public (mkc.cz/cz/nabizime). The portal migraceonline.cz systematically maps research on migration, the development of legislation in the field of migration and asylum policies and the activities of governmental and non-governmental organisations and institutions.

Мы предлагаем образовательные, культурные и информационные мероприятия для детей, студентов, учителей, библиотекарей, государственных и муниципальных служащих, а также широкой общественности (mkc.cz/cz/nabizime). Портал migraceonline.cz систематически отображает исследования в области миграции, развитие законодательства в области миграции и политики предоставления убежища, а также деятельность правительственных и неправительственных организаций и учреждений.

 

Kontaktní údaje (Contact details / Контактная информация):

 

  • Centrála (Headquarters / Штаб-квартира)

Adresa / Address / Адрес: Náplavní 1, 120 00 Praha 2

Emailinfocentrum@mkc.cz

Tel / Phone / Телефон: +420 296 325 345

WWWmkc.cz

  

 

  • Migraceonline.cz

WWW: migraceonline.cz

 

 

_________________ VYSVĚTLIVKY / EXPLANATORY NOTES / ЭКСПЛОРАТОРЫ _________________

  •  = služby pro cizince ze třetích zemí / services for third-country nationals / услуги для иностранцев из третьих стран
  •  = služby pro občany EU / EHP + Švýcarska / services for EU/EEA + Swiss citizens / услуги для граждан ЕС/ЕЭЗ + Швейцарии
  •  = služby pro občany Ukrajiny s dočasnou ochranou / services for citizens of Ukraine with temporary protection / услуги для граждан Украины, имеющих временную защиту