OSN (Informační centrum ČR)

 

 

 

 

Činnost / Mission / деятельность:

Základním posláním centra je poskytování informací o činnosti celého systému OSN. Informační centrum OSN zároveň plní úlohu oficiálního zastoupení Spojených národů v České republice.

The core mission of the Centre is to provide information on the activities of the entire UN system. The UN Information Centre also serves as the official representation of the United Nations in the Czech Republic.

Основная миссия Центра заключается в предоставлении информации о деятельности всей системы ООН. Информационный центр ООН также служит официальным представительством Организации Объединенных Наций в Чешской Республике.

 

Kontaktní údaje (Contact details / Контактная информация):

 

Adresa / Address / Адрес: Železná 24, 110 00 Praha 1

Emailunic-prague@un.org

Tel / Phone / Телефон: + 420 255 711 645

WWWosn.cz