PAQ Research, z. ú.

 

Činnost / Mission / деятельность:

Jsme sociologická výzkumná organizace. Naším cílem je přinášet výzkumné poznatky pro efektivní fungování vzdělávací a sociální politiky. Výzkumná série Hlas Ukrajinců v Česku, kterou připravujeme ve spolupráci s Sociologickým ústavem Akademie věd ČR, od roku 2022 prvidelně zkoumá integraci uprchlíků z Ukrajiny v ČR.

We are a sociological research organization. Our aim is to provide research evidence for effective educational and social policy. The research series The Voice of Ukrainians in the Czech Republic, which we are preparing in cooperation with the Institute of Sociology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, from 2022 onwards, examines the integration of refugees from Ukraine in the Czech Republic on a regular basis.

Мы являемся социологической исследовательской организацией. Наша цель - предоставить исследовательские данные для эффективной образовательной и социальной политики. Исследовательская серия "Голос украинцев в Чехии", которую мы готовим в сотрудничестве с Институтом социологии Академии наук Чешской Республики, начиная с 2022 года, регулярно изучает интеграцию беженцев из Украины в Чешской Республике.

 

Kontaktní údaje (Contact details / Контактная информация):

 

Adresa / Address / Адрес: Vršovická 817/5, Praha 10

Email: daniel.prokop@paqresearch.cz

WWWwww.paqresearch.cz/