Integrační centrum v Pardubickém kraji

Integration Centre in the Pardubice Region
Интеграционный центр в Пардубицком крае


- Cílem Center je vytvořit prostor pro dlouhodobou a koncepční podporu integrace cizinců do majoritní společnosti. Realizátorem je Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR - 

- The aim of the Centre is to create a space for long-term and conceptual support for the integration of foreigners into the majority society. It is implemented by the Administration of Refugee Facilities of the Ministry of the Interior of the Czech Republic -

- Цель Центра - создать пространство для долгосрочной и концептуальной поддержки интеграции иностранцев в общество большинства. Она осуществляется Управлением по делам беженцев Министерства внутренних дел Чешской Республики. - 

 

Služby /Services / Сервисы:

  • Poradenství (sociální a právní) / Counselling (social and legal) / Консультирование (социальное и юридическое)
  • Informační centrum / Information Centre / Информационный центр
  • Kurzy českého jazyka / Czech language courses / Курсы чешского языка
  • Adaptačně-integrační kurzy / Adaptation and Integration Courses / Курсы по адаптации и интеграции
  • Sociokulturní kurzy / Sociocultural courses / Социокультурные курсы
  • Aktivity pro veřejnost / Activities for the public / Мероприятия для населения

 

Kontaktní údaje (Contact details / Контактная информация):

WWWwww.integracnicentra.cz/pardubicky-kraj

 

  • Pardubice (Centrála / Headquarters / Штаб-квартира) 

Adresa / Address / Адрес: Pernerova 444, 530 02 Pardubice

Emailicpardubice@suz.cz

Tel / Phone / Телефон: +420 466 989 228

 

  • Litomyšl

Adresa / Address / Адрес: J. E. Purkyně 918, 570 20 Litomyšl

Emailiclitomysl@suz.cz

Tel / Phone / Телефон: +420 770 147 681