Integrační centrum v Plzeňském kraji

Integration Centre in the Pilsen Region

Интеграционный центр в регионе Пльзень

 

- Cílem Center je vytvořit prostor pro dlouhodobou a koncepční podporu integrace cizinců do majoritní společnosti. Realizátorem je Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR - 

- The aim of the Centre is to create a space for long-term and conceptual support for the integration of foreigners into the majority society. It is implemented by the Administration of Refugee Facilities of the Ministry of the Interior of the Czech Republic -

- Цель Центра - создать пространство для долгосрочной и концептуальной поддержки интеграции иностранцев в общество большинства. Она осуществляется Управлением по делам беженцев Министерства внутренних дел Чешской Республики. - 

 

Služby /Services / Сервисы:

  • Poradenství (sociální a právní) / Counselling (social and legal) / Консультирование (социальное и юридическое)
  • Informační centrum / Information Centre / Информационный центр
  • Kurzy českého jazyka / Czech language courses / Курсы чешского языка
  • Adaptačně-integrační kurzy / Adaptation and Integration Courses / Курсы по адаптации и интеграции
  • Sociokulturní kurzy / Sociocultural courses / Социокультурные курсы
  • Aktivity pro veřejnost / Activities for the public / Мероприятия для населения

 

Kontaktní údaje (Contact details / Контактная информация):

WWWwww.integracnicentra.cz/plzensky-kraj

 

  • Plzeň (Centrála / Headquarters / Штаб-квартира) 

Adresa / Address / Адрес: Americká 39, 301 00 Plzeň

Emailicplzen@suz.cz

Tel / Phone / Телефон: +420 377 223 157

 

  • Domažlice

Adresa / Address / Адрес: Paroubkova ul. 228, Domažlice

Emailicdomazlice@suz.cz

Tel / Phone / Телефон: +420 771 264 971