Pozor na nelegální práci!

Informace o nelegální práci, její prevenci a rizicích spojených s jejím výkonem naleznete na portálu Práce v České republice.