Pravidla, která Vás ochrání: Bezpečný život cizince na Vysočině

Informační boružura pro cizince

 

Vydáno Krajem Vysočina v roce 2020.

 

Brožura se snaží preventivně působit v devíti oblastech (např. zaměstnání, bydlení, zdravotnictví nebo bezpečnost). Další část je zaměřena na užitečné kontaktní údaje v každém z pěti okresů.

Brožura má za cíl pomoci jak obyvatelům kraje, zaměstnavatelům, tak zejména samotným cizincům. 

KDE INFORMAČNÍ MATERIÁL NAJDETE:

Cizincům pomůže na Vysočině nová informační brožura ve třech jazycích | Tiskové zprávy | Kraj Vysočina (kr-vysocina.cz)

 

V JAKÝCH JAZCÍCH JE DOSTUPNÝ:

  • čeština
  • angličtina
  • mongolština
  • ruština