Připravte se s námi na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR

Příručka pro cizince i učitele

 

Vydal Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a aktualizoval v roce 2016.

 

Příručka by měla pomoci jak uchazečům, tak učitelům při konkrétní přípravě na zkoušku.

Uchazeči v příručce najdou jednak průpravná cvičení, jednak konkrétní úkoly k přípravě na zkoušku a mohou si vyzkoušet různé typy úloh ještě před zkouškou. Pro učitele jsou v příručce důležité základní informace o zkoušce a inspirace pro přípravu konkrétních kurzů zaměřených ke zkoušce.

Součástí příručky jsou i poslechové nahrávky. 

K přípravě na zkoušku slouží i Brožura s modelovou verzí zkoušky (najdete ji, stejně jako příručku, pod uveřejněnými odkazy).

Kde informační materiál najdete:

níže pod odkazy na jednotlivé jazykové verze

 

V jakých jazycích je dostupný: