Projekty obcí na podporu integrace cizinců

 

O co jde a proč jsou tyto projekty důležité

Projekty obcí na podporu integrace cizinců (dříve emergentní projekty) jsou hlavním nástrojem podpory integrace cizinců na lokální úrovni.

Integrace cizinců je komplexní proces, který probíhá na bázi přímého soužití s majoritní společností, v místech pobytu, zaměstnání, podnikání či studia cizinců. Četnost a kvalita vztahů mezi cizinci a obyvateli obce či kraje je klíčovým faktorem integrace. Důležitá je podpora občanské společnosti na regionální i lokální úrovni.

Klíčovým cílem projektů je poskytnout samosprávám obcí impuls i podporu k vytvoření vlastní integrační strategie.

Projekty obcí jsou prevencí vzniku či mírněním napětí mezi cizinci a ostatními obyvateli i komplexní podporou integrace na místní úrovni. Jedná se o komplexní integrační projekty aplikované na základě analýzy situace v daném místě a realizované v nezbytné součinnosti s cizinci a s dalšími aktéry integrace v obci (např. NNO, školy, mateřská a rodičovská centra nebo kluby).

 

Jak nastavit a připravit projekt

Podporované jsou tyto aktivity: pořádání integračních akcí a aktivit, organizace příměstských táborů zaměřených na výuku ČJ, vzdělávání pedagogů, činnost asistentů pedagoga a překladatelů, analýza situace cizinců v obci, semináře sociokulturní orientace, sociální poradenství terénní i ambulantní, školení pedagogů, policie a úředníků samosprávy o cizinecké problematice, informační materiály pro cizince i veřejnost, výuka českého jazyka pro děti i dospělé, podpora integrace v základních a mateřských školách či v mateřských centrech.

Inspirací pro zájemce mohou být každoročně pořádané konference statutárních měst, které umožňují sdílení zkušeností a navazování vzájemných kontaktů mezi obcemi, které se integrací cizinců zabývají.

Každoročně projekt realizuje cca 15 měst nebo městských částí (např. v roce 2019 realizoval svůj projekt Havlíčkův Brod, Brno, Plzeň, Pardubice, Roudnice nad Labem, MČ Praha 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 17 a Praha-Libuš). Seznam všech příjemců od roku 2015 naleznete na adrese https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22103123&docType=ART&chnum=1.

Bližší informace k nastavení projektu poskytnou Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni.

Další praktické informace pro zájemce o dotaci (jak postupovat krok za krokem nebo příklady úspěšných projektů) shrnuje Manuál lokální integrace migrantů v České republice (publikovalo SIMI v roce 2020) na adrese https://www.migrace.com/adm/_upload/docs/manual_02_1612778697.pdf (celý materiál s dalšími praktickými informacemi pro samosprávy, např. v kapitole Strategické řízení integrace v samosprávě nebo Integrace na úrovni obce, pak najdete zde).

Pravidelně také probíhá informační schůzka pro zájemce o dotaci (více informací zde).

 

Kdy, kdo a jak může žádat o dotaci na projekt

Oprávněnými žadateli jsou obce, města či městské části po celém území ČR, zejména pak v lokalitách, kde sídlí významný počet cizinců.

Cílovou skupinou v plném rozsahu jsou cizinci z třetích zemí, kteří dlouhodobě legálně pobývají na území České republiky.

Dotaci lze poskytnout ve výši max. 90% nákladů projektu. Výše alokace je nastavena vždy příslušným usnesením vlády.

Více informací, termíny příjmu žádostí, informační semináře a kontaktní osobu najdete na adrese https://www.mvcr.cz/clanek/narodni-dotacni-titul-cizinci.aspx?q=Y2hudW09Mw%3D%3D.

 

 

Aktuální informace hledejte prosím na webu Ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/clanek/narodni-dotacni-titul-cizinci.aspx?q=Y2hudW09Mw%3D%3D