Průvodce systémem zdravotní péče České Republiky

Informativní příručka pro cizince.

Vydáno Institutem zdravotní politiky a ekonomiky a aktualizováno v roce 2004.

Publikace je určená pro informaci cizinců, trvale nebo přechodně žijících v České republice, o systému péče o zdraví v ČR.

Příručka má pomoci cizincům snadno a rychle se orientovat a využít možností našeho zdravotnictví a zároveň je informuje o zákonem stanovených povinnostech.